Akcija

Akcijos „Užsidirbk kelionės metu“ taisyklės.


Akcijos prizai:

Vairuotojams:

  •  Už kiekvieną kelionę su patvirtintu ir skirtingu pakeleiviu, vairuotojas gauna kavos kuponą
  •  Už kas penktą kelionę su patvirtintu ir skirtingu pakeleiviu - automobilio plovimo programos kuponą


Pakeleiviams:

  •  Už kiekvieną kelionę su patvirtintu ir skirtingu vairuotoju, pakeleivis gauna kavos kuponą
  • Už kas trečią kelionę su patvirtintu ir skirtingu vairuotoju, pakeleivis gauna bilietą į kino teatrą. 

 

1. Akcijos „Užsidirbk kelionės metu“ (toliau - Akcija) organizatoriai yra BananaCar.lt portalas (toliau tekste - Organizatorius).

2. Akcija vyksta nuo 2015m. gegužės 19 d. iki 2017 m. kovo 01 d. Lietuvos Respublikoje, arba kai bus išdalinti visi akcijos produktai.

3. Akcijos produktai:
3.1 Statoil kavos kuponas - specialiu ženklinimu pažymėtas ir sunumeruotas kavos kuponas kuris įteikiamas kiekvienam klientui individualiai ir kuris suteikia teisę pasivaišinti vienu, įprasto dydžio karšto gėrimo puodeliu Statoil degalinėse Lietuvoje. Kuponas negalioja XL dydžio kavos puodeliams. Kuponas dešrainiui suteikia teisę pasivaišinti bet kurio dešrainiu, kurie tuometu yra Statoil degalinėse

3.2 Standart automobilio plovimo programos kuponas

3.3 Bilietai į kino teatrą - Forumcinemas

 

4. Dalyvavimas Akcijoje

4.1 Akcijoje dalyvauja fiziniai asmenys, ir šiose taisyklėse nustatyta tvarka užsiregistravę Akcijos platformoje www.BananaCar.lt

4.2 Akcijoje pageidaujantis dalyvauti asmuo, privalo registruotis BananaCar.lt platformoje, taip pat patvirtinti savo mobilųjį telefoną, bei elektroninį paštą.

4.3 Akcijoje gali dalyvauti vairuotojai ir pakeleiviai. Vairuotojas arba pakeleivis gaus akcijos produktą tik tuo atveju, jeigu jis patvirtins rezervaciją per tinklalapį www.bananacar.lt arba trumpąją sms žinutę

4.4 Užsiregistravęs Akcijoje dalyvis prisiima visą atsakomybę už pateiktos informacijos tikslumą, teisingumą ir klaidas. Nepilnai ar neteisingai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus pašalintas iš Akcijos dalyvių sąrašo.

 

5. Akcijos prizų įteikimo tvarka.

5.1 Vairuotojai įvykdę aukščiau išvardintas sąlygas, turi užeiti į skyltį Dovanos, ir palikęs atsiliepimą bendrakeleiviams, gauna kupono kodą

5.2 Vairuotojai arba pakeleiviai negavę kavos/plovyklos/kino bileito kodo - turi kreiptis nurodytais kontaktais - info@bananacar.lt

 

6. Kitos sąlygos

6.1 Dalyvaudami akcijoje dalyviai sutinka, kad Akcijos organizatorius tvarkytų ir naudotų jų

pateiktus asmens duomenis Akcijos vykdymo metu ir rinkodaros tikslais, o laimėjimo atveju skelbtų jų

vardą, pavardę viešai.

6.2 Akcijos dalyviai laimėję kurį nors kuponą skelbiami atsitiktinumo tvarka socialiniuose portaluose

6.3 Tuo atveju, jei Akcijos dalyvis nesutinka, jog jo (-jų) asmens duomenys Akcijos produkto

laimėjimo atveju būtų skelbiami viešai, privalo pranešti tai administratoriui elektroniniu paštu info@bananacar.lt

6.4 Organizatorius pasilieka teisę atsisakyti išduoti Akcijos produktą, jei Akcijos dalyvis pažeidė

šias taisykles.
6.5 Organizatorius turi teisę neišduoti arba anuliuoti gautus prizų kodus, jeigu pastėbi kad vartotojas piktnaudžiauja sistema

6.6 Produktų išvaizda gali skirtis nuo reklaminėje medžiagoje pavaizduotų objektų.

6.7 Organizatorius turi teisę pakeisti šias Akcijos taisykles, apie pakeitimus iš anksto neinformavus.

6.8 Organizatorius neatsako už internetinio ir telefono ryšio trikdžius, kurie gali kelti kliūtis

organizuojamos Akcijos vykdymui.

6.9 Informacija apie Akciją skelbiama www.BananaCar.lt