Privatumo politika

Įsigaliojo 2018.05.25

 1. Šioje Konfidencialumo politikoje (toliau - Politika) naudojamos sąvokos ir apibrėžimai

  1. Tinklapio administracija (toliau - Administracija)  - “BananaCar” vardu veikiantys įgalioti darbuotojai, kurie administruoja tinklapio veiklą, organizuoja asmens duomenų tvarkymą ir (arba) patys juos tvarko, nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų turinį ir apimtį bei veiksmus, atliekamus su asmens duomenimis.

  2. Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai siejama su jau nustatytu arba nustatomu asmeniu (asmens duomenų subjektu).

  3. Tinklapio vartotojas (toliau - Vartotojas) - asmuo, turintis prieigą prie tinklapio per internetą ir besinaudojantis tinklapiu “BananaCar”.

  4. Asmeninė informacija - tai Asmens duomenys ir bet koks bendravimo su Administracija, kitais vartotojais ar trečiaisiais asmenimis turinys, bet kokie Vartotojo patalpinti skelbimai, rezervacijos, komentarai, atsakymai į Administracijos užklausas, anketas ir kitokio turinio informacija.
    

 2. Bendrosios nuostatos

  1. Šio dokumento nuostatos privalomos visiems paieškos sistemos “BananaCar” teikiamų paslaugų ir funkcijų Vartotojams (tiek registruotiems, tiek neregistruotiems). Šiuo dokumentu nustatoma Asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir atskleidimo tvarka.

  2. Prieš pradėdamas naudotis paieškos sistema ar kitomis tinklapio paslaugomis, Vartotojas išreiškia savo sutikimą laikytis šios Politikos reikalavimų visa apimtimi. Tuo pačiu Vartotojas išreiškia sutikimą, kad paieškos sistema rinktų, naudotų ir saugotų  Vartotojo Asmens duomenis.

  3. Jei Vartotojas nesutinka su šia Politika, naudotis sistema griežtai draudžiama.

  4. Ši Politika taikoma tik tinklapiuose www.bananacar.lt,www.bananacar.ua, www.bananacar.lv, www.bananacar.ee. “BananaCar” Administracija neatsako už kitų tinklapių konfidencialumo politikos reikalavimus ir galimus jų pažeidimus.

  5. Ši Politika bei Slapukų naudojimo politika (šio dokumento 4 skyrius) yra pagrindas, kuriuo remiantis “BananaCar” renka ir tvarko Vartotojų Asmens duomenis.

  6. Jei Vartotojas naudojasi tinklapiu būdamas už Europos Sąjungos ribų, ši Politika taip pat taikoma Asmens duomenų rinkimui, naudojimui ir saugojimui už Europos Sąjungos ribų.
    

 3. Informacijos apimtis ir rinkimas

  1. Registruodamasis Vartotojas nurodo tokius  Asmens duomenis: lytį, vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, telefono numerį. Baigęs registraciją, Vartotojas savo Asmens duomenis gali papildyti informacija apie šalį ir miestą, kur jis gyvena, bei informacija apie turimo automobilio markę, modelį, spalvą ir gamybos metus.

  2. Jei Vartotojas registruojasi naudodamas savo paskyras išoriniuose tinkluose ( Google, Facebook ar Draugiem), “BananaCar” gali gauti prieigą prie Asmens duomenų tam, kad “BananaCar” veiktų sklandžiai. Išoriniai tinklai perduoda Asmens informaciją “BananaCar” vadovaudamiesi jų pačių Konfidencialumo politika.

  3. Registracijos metu pateikdamas savo Asmens duomenis, Vartotojas išreiškia savo sutikimą, kad jie būtų renkami, saugomi ir naudojami tinklapio veikloje. Ši informacija renkama tik tuo atveju, jei Vartotojas ją mums pateikia. Jei Vartotojas nepateiks šios informacijos, jis, greičiausiai, negalės naudotis paieškos sistema ir tinklapio paslaugomis.

  4. Vartotojas gali redaguoti asmeninę informaciją prisijungęs prie savo paskyros.

  5. Vartotojas turi teisę kreiptis į “BananaCar” Administraciją ir prašyti, kad jo paskyra ir visi jo Asmens duomenys bei Asmeninė informacija, esanti tinklapiuose www.bananacar.lt, www.bananacar.ua, www.bananacar.lv, www.bananacar.ee, būtų panaikinti.

  6. Administracija imsis visų protingų priemonių tam, kad Vartotojo Asmeninė informacija būtų apsaugota nuo praradimo, sunaikinimo, netinkamo naudojimo ir nesanksionuoto atskleidimo. Vartotojas, savo ruožtu, taip pat privalo imtis visų įmanomų priemonių tam, kad prieiga prie jo paskyros būtų apsaugota (privalo apsaugoti savo slaptažodį ir pan.).

  7. Administracija neatskleidžia Asmeninės informacijos, kuri identifikuoja Vartotojo tapatybę, marketinginiais ar kitais tikslais tretietiems asmenims, nesusijusiems su tinklapio “BananaCar” veikla.

  8. Informacija gali būti renkama ir Vartotojui aktyviai nedalyvaujant. “BananaCar” Administracija gali rinkti informaciją apie IP adresą, naršyklės tipą ir jos versiją, mobilųjį įrenginį ir jo operacinę sistemą, slapukus ir t.t.. Taip pat “BananaCar” administracija renka ir statistinius duomenis apie Vartotojo veiklą tinklapyje (pasiūlytų kelionių skaičių, rezervacijų skaičių, atsiliepimų skaičių ir t.t.).

  9. Šiuos duomenis “BananaCar” Administracija naudoja kai reikia diagnozuoti tinklapio darbo problemas, taip pat  tam, kad galėtų optimizuoti ir gerinti tinklapio darbą. Apie tai, kokiais tikslais naudojami slapukai, skaitykite 4-ajame šios Politikos skyriuje.

  10. “BananaCar” Administracija turi teisę rinkti, saugoti, naudoti ir atskleisti visą aukščiau išvardintą informaciją, laikydamasi galiojančių teisės aktų ir šios Politikos reikalavimų.
    

 4. Informacijos naudojimas ir atskleidimas

  1. Asmeninė informacija taip pat bus naudojama tinklapio administravimui, Vartotojų teisių apsaugai, galimybės naudotis visomis tinklapio ir paieškos sistemos paslaugomis užtikrinimui, pranešimų apie tinklapio darbo sutrikimus, paslaugų bei taisyklių  atnaujinimus ir pakeitimus ir t.t. siuntimui.

  2. Naudojimosi tinklapiu taisyklės numato, kad registruodamasis Vartotojas gali sutikti arba nesutikti gauti informacinius naujienlaiškius, reklaminius pranešimus ir kitokio turinio elektroninius laiškus.

  3. Mes įsipareigojame siųsti informaciją tik apie “BananaCar” ir mūsų partnerius.

  4. Su informacija apie mūsų partnerius Vartotojas gali susipažinti skyriuje “Partneriai”. “BananaCar”  Administracija turi teisę pradėti bendradarbiavimą su naujais partneriais ir nutraukti su senais iš anksto apie tai neinformuodama.

  5. Kitiems tinklapio Vartotojams informacija gali būti atskleista tuo atveju, jei to reikia norint suteikti vairuotojui ir keleiviui galimybę sužinoti vienas kito duomenis ir tuo pagrindu apsispręsti dėl bendros kelionės, taip pat kontroliuoti, kaip laikomasi taisyklių , bei stengiantis pagal galimybes užtikrinti Vartotojų saugumą.

  6. Pagal galiojančius įstatymus, “BananaCar” Administracija privalo atskleisti ir atskleis turimą informaciją, jei jos pareikalaus kontroliuojančių įstaigų, teisėsaugos struktūrų ir kiti įstatymais įgalioti pareigūnai.

  7. Pasikeitus tinklapio Administratoriui, savininkui ar kitam valdytojui, visa sukaupta Asmeninė informacija bus perduota naujam asmeniui, iš anksto apie tai nepranešus.

  8. Kitais, šioje Politikoje nenumatytais tikslais ir atvejais, informacija tretiesiems asmenimis nebus perduota ar atskleista.
    

 5. Slapukų naudojimas

  1. Slapukai (cookies) – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuose interneto naršyklė įrašo duomenis iš jūsų aplankytų tinklapių. Slapukų pagalba “BananaCar” sistemos gali rasti, atpažinti ir įsiminti informaciją, siejamą su tinklapio veikla. Šiuose failuose saugomi duomenys apie jūsų veiklą internete. Slapukai neapdoroja jūsų Asmens duomenų, pateiktų registracijos metu – slapukai yra būdas kaupti informaciją apie jūsų veiksmus internete.

  2. Naudodamasis tinklapiu, Vartotojas išreiškia susitikimą, kad “BananaCar” Administracija naudotų slapukus. Jei Vartotojas nesutinka su slapukų naudojimu, “BananaCar” Administracija prašo nesinaudoti tinklapio ir paieškos sistemos paslaugomis.

  3. Jei Vartotojas naudojasi tinklapio ir paieškos sistemos paslaugomis, “BananaCar” Administracija preziumuoja, jog jis sutinka su slapukų naudojimu. Vartotojas gali neleisti “BananaCar” Administracijai naudoti slapukų, tačiau tokiu atveju Vartotojo darbas tinklapyje ir paieškos sistemoje komplikuosis.

  4. Slapukai naudojami tam, kad “BananaCar” Administracija galėtų suprasti, kokios sistemos funkcijos Vartotojui labiausiai patinka, kaip aktyviai jis naudojasi tinklapiu ir paieškos sistema. Ši informacija reikalinga tam, kad “BananaCar” Administracija galėtų  tobulinti teikiamas paslaugas ir gerinti tinklapio darbą.

  5. Slapukai taip pat naudojami rinkti informacijai apie sistemos duomenų srautą, kad “BananaCar” Administracija galėtų tobulinti paslaugų kokybę ir optimizuoti tinklapio darbą.

  6. Slapukai naudojami tam, kad “BananaCar” Administracija galėtų įsiminti ir tvarkyti Vartotojo skelbimus ir paraiškas, atpažinti ir saugoti jo prioritetus tolimesniems apsilankymams tinklapyje, rinkti informaciją apie reklamą ir apie bendro pobūdžio duomenis sistemos duomenų sraute.

  7. Slapukai yra aktyvūs tuo metu, kai įjungta Vartotojo naudojama naršyklė. Naršyklę išjungus, slapukai informacijos nerenka.

  8. Vartotojas gali išjungti slapukus savo naršyklės nustatymuose.
    

 6. Konfidencialumo politikos pakeitimai

  1. “BananaCar” Administracija turi teisę bet kuriuo metu, net ir nesant Vartotojų susitikimo, keisti šią Politiką. Atitinkama informacija (t.y. pakeistas Politikos tekstas) bus skelbiama tinklapio skyriuje “Konfidencialumo politika”.

  2. Skelbiant Politikos tekstą, nurodoma data, nuo kurios įsigalioja paskelbta Politikos versija.

  3. Jei jums kiltų klausimų dėl šios Politikos turinio ar taikymo srities, prašome kreiptis į “BananaCar” kontaktais, nurodytais  skyriuje “Kontaktai”.