Privatumo politika

BANANACAR
PRIVATUMO POLITIKA 


1.    Bendrosios nuostatos 

1.1.    Šis dokumentas taikomas visiems „BANANACAR“ paieškos sistemos ir kitų tinklapio funkcijų bei paslaugų vartotojams (registruotiems bei neregistruotiems) ir juo nustatyta informacijos rinkimo, naudojimo ir atskleidimo tvarka.
1.2.    Pradėdamas naudotis paieškos sistema ar kitomis tinklapio paslaugomis, nepriklausomai nuo to, kad tai atliekama tik bandymo ar smalsumo tikslais, Vartotojas išreiškia sutikimą su tinklapyje taikoma privatumo politika visa apimtimi bei tuo, kad Vartotojo informacija bus renkama, naudojama, saugoma ir skelbiama. 
1.3.    Griežtai draudžiama naudotis sistema, jei nesutinkate su tinklapyje taikoma privatumo politika.
1.4.    Ši politika taikoma tik tinklapyje www.BananaCar.lt  . Neprisiimame jokios atsakomybės už kitų tinklapių privatumo politiką bei galimus jos pažeidimus. 
1.5.    Jei naudojatės tinklapiu būdami už Europos Sąjungos ribų, ši politika taip pat yra taikoma duomenų rinkimui, saugojimui, atskleidimui ir naudojimui už Europos Sąjungos ribų, įskaitant informaciją apie Jūsų asmeninius duomenis.

2.    Informacijos apimtis ir rinkimas

2.1.    Registruodamiesi svetainėje ar skelbdami informaciją, galite būti paprašyti įvesti Jūsų asmeninę informaciją (jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, elektroninio pašto adresas,  gimimo data, telefonas, Jūsų transporto priemonės valstybiniai numeriai ir kt .). 
2.2.    Įvesdami tokią asmeninę informaciją Jus sutinkate, kad ji būtų kaupiama, saugoma ir naudojama tinklapio veikloje. Šią informaciją mes kaupiame ir renkame tik tada, jei Jūs ją pateikiate. Nepateikę šios informacijos, greičiausiai negalėsite naudotis tinklapio paslaugomis ir paieškos sistema. 
2.3.    Asmeninę informaciją Jūs galite redaguoti, prisijungę prie savo paskyros.
2.4.    BananaCar imsis visų protingų priemonių, kad Jūsų asmeninė informacija būtų apsaugota nuo praradimo, netinkamo naudojimo ir nesankcionuoto atskleidimo, taip pat nuo sunaikinimo. Tačiau savo ruožtu, Jūs privalote imtis Jums prieinamų priemonių apsaugoti prieigai prie Jūsų paskyros (slaptažodžių apsauga ir kt.). 
2.5.    Informacija laikoma ne tik Jūsų asmeninė informacija, bet ir bet koks komunikacijos su sistemos administratoriumi ar kitais vartotojais ar trečiaisiais asmenimis turinys, bet kokie Jūsų paskelbti skelbimai, komentarai, atsakymai į mūsų paklausimus, anketas ar kitokio pobūdžio informacija.
2.6.    Informacija taip pat apima informaciją apie Jūsų atliekamas buhalterines – finansines operacijas,  jei tokia patalpinama tinklapyje ar atliekama jame esančių įrankių pagalba. Tokia informacija gali apimti Jūsų banko kortelių, sąskaitos duomenis, kelionių kurias Jūs rezervavote ar siūlėte tinklapyje, apmokėjimo duomenis ir kt.
2.7.    Informacija, kuri identifikuoja Jūsų asmenį, nebus parduota ar kitaip perleista tretiesiems asmenims, nesusijusiems su tinklapio veikla rinkodaros tikslais. 
2.8.    Informacija gali būti renkama ir be Jūsų aktyvaus dalyvavimo, naudojantis įvairiomis technologijomis (IP adresas, cookies ir pan.). Jūsų IP adresą mes naudojame serverio problemoms diagnozuoti, bendrai informacijai gauti, optimizuoti ir gerinti tinklapio darbą. Dėl cookies naudojimo skaitykite informaciją toliau. 
2.9.    Asmeninė naudotojo informacija gali būti keičiama prisijungus prie Jūsų sukurtos vartotojo paskyros. Prašome naudojantis tinklapiu neteikti tikrovės neatitinkančios informacijos. Jei nesutinkate teikti informacijos apie save, kurios reikalauja sistema – gerbkite administratorių bei kitus vartotojus ir nesinaudokite tinklapiu.
2.10.    BananaCar turi teisę rinkti, kaupti, saugoti, atskleisti bei naudoti visą aukščiau nurodytą informaciją laikantis galiojančių įstatymų bei šios politikos sąlygų. 

3.    Informacijos naudojimas ir atskleidimas

3.1.      Aukščiau nurodytą informaciją galime naudoti tam, kad galėtume įsitikinti, jog tinklapis veikia efektyviai, tinklapio nustatymai atitinka Jūsų poreikius.
3.2.      Informacija taip pat bus naudojama tinklapio paslaugų administravimui, vartotojų teisių užtikrinimui, galimybės naudotis visomis tinklapyje teikiamomis paslaugomis bei paieškos sistema sudarymui, pranešimams apietiklpio darbo trikdžius teikti, informuoti apie mūsų siūlomus paslaugų pakeitimus ar atnaujinimus, taisyklių keitimą ir kt. 
3.3.    Informacija gali būti naudojama tam, kad leisti Jums sistemos pagalba vykdyti atsiskaitymus bei juos administruoti.
3.4.    Informacija gali būti atskleista kitiems tinklapio vartotojams, kad sudarytume galimybę vairuotojui ir keleiviui sužinoti vienam kito duomenis ir apsispręsti dėl susitarimo dėl bendros kelionės, kontroliuoti taisyklių laikymąsi, pagal galimybes užtikrinti vartotojų saugumą.
3.5.    Pagal galiojančius įstatymus, privalome atskleisti  ir atskleisime turimą informaciją kontroliuojančioms institucijoms, pareigūnams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms ir kt.
3.6.    Turime teisę atskleisti informaciją mūsų partneriams kitose valstybėse, kur veikia šis tinklapis ar analogiška sistema, sukurta jo pagrindu. 
3.7.    Pasikeitus tinklapio administratoriui, savininkui ar kokiam valdytojui, visa sukaupta informacija bus perduota naujam asmeniui be atskiro įspėjimo. 
3.8.    Kitais, šioje politikoje nenurodytais atvejais ir tikslais, informacija nebus perleidžiama ir atskleidžiama tretiesiems asmenims.

4.    Slapukų (cookies) naudojimas

4.1.    Paaiškiname, kad slapukai yra nedidelės apimties failai, kurie perkeliami į Jūsų kompiuterį per Jūsų naudojamą naršyklę. Slapukai leidžia BananaCar sistemoms rasti, atpažinti bei prisiminti tam tikrą informaciją, susijusią su tinklapio veikla. Šie failai saugo duomenis apie Jūsų veiksmus internete. Slapukai nesusiję su Jūsų asmenine informacija, pateikta registruojantis tinklapyje, tai tik informacijos apie Jūsų veiksmus internete kaupimo priemonė.
4.2.    Naudodamiesi tinklapiu, Jūs sutinkate, kad mes naudotume slapukus. Jei su tuo nesutinkate, prašome nesinaudoti tinklapio paslaugomis ir siūloma paieškos sistema.
4.3.    Jei Jūs naudojatės tinklapiu ir jo paieškos sistema, mes preziumuojame, kad Jūs, be kita ko, sutinkate ir su slapukų naudojimu. Jūs galite neleisti mums naudoti slapukų – tačiau tokiu atveju Jūsų naudojimasis tinklapiu ir jame esančia paieškos sistema bus apsunkintas. 
4.4.    Slapukai reikalingi tam, kad suprastume kam teikiate pirmenybę, naudodamiesi sistema, kaip aktyviai naudojatės tinklapiu bei jame esančia paieškos sistema, kad galėtume gerinti Jums teikiamas paslaugas, o tinklapį padaryti patogesniu.
4.5.    Slapukai taip pat yra naudojami rinkti informacijai apie duomenų srautus sistemoje, jos naudotojų veiksmus, siekiant gerinti paslaugų kokybę bei optimizuoti tinklapio veiklą.
4.6.    Slapukai naudojami tam, kad galėtume atsiminti ir apdoroti Jūsų skelbimus bei užsakymus, suprastume bei išsaugotume prioritetus Jūsų vėlesniems apsilankymams, rinktume informaciją apie reklamą bei bendrus duomenis apie duomenų srautus sistemoje. 
4.7.    Slapukai veikia tik tol, kol Jūsų naršyklė yra įjungta. Išjungus naršyklę, slapukai informacijos nekaupia. 


5.    Privatumo politikos keitimas

5.1.    „BananaCar“ turi teisę bet kada ir be vartotojų sutikimo pakeisti šią Privatumo politiką, patalpindama atitinkamą informaciją tinklapio nuorodoje „Privatumo politika“ (t.y. patalpindama pakeistą politikos tekstą).
5.2.    Skelbiant Privatumo politikos tekstą nurodoma, nuo kurios datos skelbiama Privatumo politikos versija yra galiojanti.


6.    Privatumo politikoje naudojamos sąvokos

6.1.    Šiame dokumente naudojamos sąvokos atitinka „Naudojimosi BananaCar tinklapiu bei paieškos sistema taisyklėse“ naudojamas sąvokas. 
6.2.    Kilus klausimams dėl šios politikos turinio ar taikymo, prašome kreiptis į BananaCar administratorių kontaktų skiltyje nurodytais kontaktiniais duomenimis.