Taisyklės

Naudojimosi BananaCar tinklapiu bei paieškos sistema taisyklės

 

1.    Bendrosios nuostatos

2.    Taisyklės taikomos visiems „BananaCar“ paieškos sistemos ir kitų tinklapio funkcijų bei paslaugų vartotojams (registruotiems bei neregistruotiems).

3.    Pradėdamas naudotis paieškos sistema ar kitomis tinklapio paslaugomis, nepriklausomai nuo to, kad tai atliekama tik bandymo ar smalsumo tikslais, Vartotojas išreiškia sutikimą su šiomis taisyklėmis visa apimtimi.

4.    Griežtai draudžiama naudotis sistema, jei nesutinkate su šiomis taisyklėmis ar bet kokia jų dalimi, ar jų nesuprantate.

5.    Pradėdami naudotis tinklapiu, vartotojai pateikia neatšaukiamą sutikimą naudoti jų asmens duomenis, laikantis Konfidencialumo taisyklių nuostatų.

6.    Pagrindiniai kelionės duomenys – susitikimo laikas bei įlaipinimo ir išlaipinimo laikas - turi būti sutariami paieškos sistemoje.

 

1.    Naudojimasis tinklapiu,
informacijos talpinimas tinklapyje

2.    Tinklapio vartotojais negali būti asmenys, registracijos metu jaunesni kaip 18 metų.

3.    Pradėdamas naudoti “BananaCar”, vartotojas turi užsiregistruoti – sukurti savo paskyrą. Registracijai būtina nurodyti tikslius ir tikrovę atitinkančius asmens duomenis: savo vardą, pavardę, amžių, taip pat būtina nurodyti vekiantį mobiliojo ryšio telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Šie duomenys bus naudojami viešai, jei su tuo nesutinkate – nekurkite Vartotojo paskyros.

4.    Vienas vartotojas gali sukurti ir naudoti tik vieną paskyrą. Vartotojas gali naudoti tik savo paskyrą, griežtai draudžiama naudoti keletą paskyrų ar kito vartotojo paskyras.

5.    Vartotojai, talpindami paieškos sistemoje informaciją apie keliones, taip pat bet kokią kitą informaciją (komentarus apie kitus vartotojus ir pan.), suteikia leidimą „BananaCar“ šiuos duomenis skelbti viešai ir bet kaip kitaip naudoti bei saugoti.

6.    Vartotojai įsipareigoja netalpinti tinklapyje tikrovės neatitinkančios, įžeidžiančios, klaidinančios ir kitos įstatymų draudžiamos skelbti informacijos, taip pat medžiagos, pažeidžiančios kitų asmenų teises, įskaitant intelektinės nuosavybės teises.

7.    Vartotojai įsipareigoja netalpinti tinklapyje jokios reklaminės medžiagos (reklamine medžiaga nelaikomi duomenys apie konkrečią siūlomą bendrą kelionę ar jos paiešką).

8.    Vartotojai privalo nedelsiant vykdyti „BananaCar“ reikalavimus dėl informacijos pašalinimo iš sistemos, jei yra pagrindo manyti, kad tokios informacijos skelbimas yra neteisėtas.

9.    Registruodamasis tinklalapyje, vartotojas sutinka gauti bet kokio pobūdžio reklaminio turinio. Turinys gali būti siunčiamas visais ir bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos kontaktinius duomenis, kuriuos Vartotojas pateikė Registracijos metu. Jeigu vartotojas nesutinka gauti bet kokio pobūdžio reklaminio turinio, jis turi kreiptis el.paštų info@bananacar.lt

 

1.    Komercinių kelionių bei atlygintinų paslaugų teikimo draudimas

2.    Vartotojai, besinaudojantys “BananaCar” sistema, neturi teisės gauti pelno už paieškos sistemos pagalba įvykusias bendras keliones. Keleivio sumokėtas mokestis gali būti naudojamas tik kelionės išlaidoms padengti, ir jis negali viršyti kelionės išlaidų.

3.    Vartotojai neturi teisės teikti jokių papildomų mokamų paslaugų kelionės metu, siekdami gauti pelno.

4.    “BananaCar” įspėja, kad keleivių vežimas už atlygį yra licencijuojama veikla, kuriai ši paieškos sistema nėra skirta. Griežtai draudžiama sistemoje talpinti skelbimus vairuotojams, teikiantiems atlygintines paslaugas ar tokiu būdu siekiantiems išvengti licencijavimo reikalavimų.

 

1.    Patarimai sistemos vartotojams, besitariantiems dėl bendrų kelionių

2.    Iki kelionės pradžios aptarkite pagrindines sąlygas – atlygintinų išlaidų sumą, maršruto pradžią ir pabaigą (tikslų adresą), susitikimo laiką, planuojamą kelionės trukmę, bagažo kiekį ir pobūdį, galimybę rūkyti automobilyje, bendrą keleivių skaičių, galimybę vežti naminius gyvūnus, vaikus, kuriems reikalingos specialios vežimo sąlygos (kėdutės ir pan.), klausytis muzikos ir kt.

3.    Sužinokite, kokiu automobiliu keliausite – markę, pagaminimo metus, modelį, spalvą, valstybinius numerius ir šią informaciją perduokite artimiesiems, kurie su Jumis kartu nekeliauja.

4.    Imkitės Jums prieinamų saugumo priemonių, atidžiai įvertinkite situaciją, pasirūpinkite savo saugumu.

5.    Naudodami “BananaCar” paieškos sistemą, Jūs veikiate savo vardu ir savo nuožiūra. Prieš priimdami sprendimą dėl kelionės ar bendrakeleivių, įvertinkite visą Jums žinomą informaciją, imkitės atsargumo priemonių ir nesitikėkite, kad “BananaCar” nagrinės Jūsų pretenzijas dėl nepavykusios / neįvykusios kelionės.

 

1.    Vairuotojų pareigos

2.    Tinklapio vartotojas – vairuotojas, vykdydamas suplanuotą bendrą kelionę, sutinka vykdyti tokias vairuotojo pareigas:

3.    atvykti pats asmeniškai į sutartą susitikimo vietą, su sutarta transporto priemone ir laukti keleivio ne daugiau kaip 15 minučių nuo sutarto susitikimo laiko, nebent konkrečiu atveju šalys susitarė kitaip;

4.    užtikrinti, kad transporto priemonė būtų švari, techniškai tvarkinga, tinkama konkrečiai kelionei;

5.    keičiant kelionės sąlygas, susisiekti asmeniškai su kelionę rezervavusiais asmenimis, suderinti sąlygų pasikeitimus. Jei su pakeitimais keleivis nesutinka, vairuotojas turi grąžinti gautus mokėjimus;

6.    vienam ar daugiau keleivių atsisakius kelionės, tuo pagrindu nekeisti kelionės kainos kitiems, kurie jau yra rezervavę kelionę;

7.    laikytis etikos taisyklių – kalbos, aprangos kultūros, bendravimo etiketo, pozityviai spręsti konfliktines situacijas;

8.    griežtai laikytis kelių eismo taisyklių;

9.    turėti galiojantį privalomojo vairuotojo civilinės atsakomybės draudimo polisą, laikytis šio draudimo taisyklių ir reikalavimų, įsitikinti, kad draudimo sąlygos leidžia gabenti keleivius;

10.  turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, galiojančius transporto priemonės registracijos ir techninės apžiūros dokumentus, kitus reikalingus dokumentus. Keleivio reikalavimu, vairuotojas visus dokumentus privalo pateikti keleiviui susipažinti;

11.  jei transporto priemone vykstama už Lietuvos Respublikos ribų, vairuotojas privalo užtikrinti, kad jo turimi dokumentai galioja užsienyje;

12.  iš anksto apskaičiuoti kelionės išlaidas bei užtikrinti, kad keleivio sumokamas mokestis padengs tik išlaidas bei nesudarys sąlygų uždirbti pelno;

13.  grąžinti keleiviui gautus mokėjimus neįvykus bendrai kelionei, išskyrus atvejus, kai ji neįvyksta dėl keleivio kaltės;

14.  vairuotojas atsako už keleiviui ir bet kokiems tretiesiems asmenims padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka.

 

1.    Keleivių pareigos

2.    Tinklapio vartotojas – keleivis, vykdydamas suplanuotą bendrą kelionę, privalo:

3.    atvykti pats asmeniškai į sutartą susitikimo vietą, laukti vairuotojo ne daugiau kaip 15 minučių nuo sutarto susitikimo laiko, nebent konkrečiu atveju šalys susitarė kitaip;

4.    laikytis etikos taisyklių – kalbos, aprangos kultūros, bendravimo etiketo, pozityviai spręsti konfliktines situacijas;

5.    griežtai laikytis kelių eismo taisyklių;

6.    pranešti vairuotojui iš anksto apie planuojamą bagažo kiekį, supakuoti bagažą taip, kad juo nebūtų sugadintas automobilis ar kitų keleivių bagažas, negabenti juo draudžiamų daiktų, vykstant per sieną – deklaruoti daiktus, kuriuos privaloma deklaruoti pagal galiojančius įstatymus, apie tai iš anksto informuoti vairuotoją;

7.    nedelsiant informuoti vairuotoją, jei bendra kelionė atšaukiama keleivio iniciatyva;

8.    sumokėti vairuotojui sutartą išlaidų dalį;

9.    keleivis atsako už vairuotojui ar transporto priemonei padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka.

 

1.    BananaCar statusas

2.    “BananaCar” tinklapyje esanti paieškos sistema nėra komercinė tinklapio veikla. Paieškos sistemos naudojimas vartotojams yra nemokamas.

3.    “BananaCar” paieška yra skirta fiziniams asmenims, kurie ieško galimybės nuvykti automobiliu į tam tikrą vietą.

4.    “BananaCar” paieškos sistema negali būti naudojama komerciniais tikslais – organizuoti mokamus keleivių pervežimus, turistines keliones ir pan. Apie vartotojus, pažeidžiančius šią nuostatą, “BananaCar” prašo nedelsiant informuoti.

5.    “BananaCar” neturi galimybių kontroliuoti vartotojų bei užtikrinti, kad vartotojai nepažeidinėja Taisyklių, taip pat netikrina transporto priemonių registracijos, techninės būklės, draudimo ir t.t., todėl neteikia jokių garantijų ir neįsipareigoja atlyginti dėl taisyklių ar bet kokių teisės aktų pažeidimų atsiradusių nuostolių nei vartotojams, nei bet kokiems tretiesiems asmenims.

6.    “BananaCar” neteikia jokių vežimo ar su tuo susijusių paslaugų. Mes esame tik “skelbimų lenta”, kurioje Jūs galite talpinti pasiūlymus bei juos rasti, bei paieškos sistema. Visi susitarimai dėl bendrų kelionių sudaromi tiesiogiai tarp tinklapio vartotojų, ir nesukelia jokių įsipareigojimų “BananaCar”.

7.    “BananaCar” neįsipareigoja tirti jokių vartotojų skundų, pretenzijų, duoti išvadų dėl suteiktų paslaugų kokybės, taisyklių pažeidimų ir pan. Jei manysite, kad kiti tinklapio vartotojai pažeidžia Jūsų teises, turite kreiptis į teismą ar vartotojų teises ginančias institucijas, ar kitas institucijas, sprendžianias ginčus, priklausomai nuo konkrečios situacijos.

8.    Už visą paieškos sistemoje talpinamą informaciją, su tuo susijusių susitarimų vykdymą atsako asmeniškai vartotojai, kurie teikia informaciją, paslaugas ar jomis naudojasi. “BananaCar” tuose santykiuose nedalyvauja ir atsakomybės neprisiima.

9.    “BananaCar” turi teisę saugoti ir naudoti jai pateiktą informaciją, tiek kuriant vartotojų paskyras, tiek skelbimų informaciją, tiek skunduose esančią informaciją, tiek bet kokią kitą informaciją, susijusią su tinklapio veikla. “BananaCar” turi teisę ištrinti bet kokią Jūsų paskelbtą informaciją tiek savo nuožiūra, tiek valstybės institucijų reikalavimu.

10.  Valstybės institucijų reikalavimu, “BananaCar” turi teisę atskleisti visą turimą informaciją apie vartotojus, pasiūlymus, pretenzijas ir kt.

11.  Tinklapio dizainas, prekės ženklas, bet kokie kiti “BananaCar” intelektinės nuosavybės objektai yra saugomi, todėl juos griežtai draudžiama kopijuoti ir neteisėtai naudoti be “BananaCar” sutikimo. Tinklapis ar bet kuri jo dalis negali būti atkuriami, kopijuojami, naudojami komerciniais ar nekomerciniais tikslais be raštiško “BananaCar” sutikimo. Taip pat draudžiama tinklapyje skelbiamus duomenis rinkti, saugoti ir panaudoti komerciniais tikslais.

12.  Daugiau apie “BananaCar” atsakomybę skaitykite skyriuje ”BananaCar” Atsakomybės ribojimas”.

 

1.    “BananaCar” atsakomybės ribojimas

2.    “BananaCar” neprisiima ir neprisiims atsakomybės už vartotojų veiksmais ar neveikimu padarytą žalą kitiems vartotojams ar tretiesiems asmenims, jų turtui, sveikatai, bet kokiems kitiems interesams.

3.    “BananaCar” neprisiima ir neprisiims atsakomybės už vartotojų pateiktą netikslią, tikrovės neatitinkanią informaciją, kelionių atšaukimus, sąlygų keitimus, nesumokėtus ar negrąžintus kelionės mokesčius, bet kokius šių taisyklių, galiojančių įstatymų ar vartotojų tarpusavio susitarimų pažeidimus.

4.    “BananaCar” neatsako, jei vartotojai vykdo neteisėtą veiklą.

5.    “BananaCar” neatsako už jokius vartotojų nuostolius, negautas pajamas, bet kokią (tiesioginę ar netiesioginę) žalą, nepriima jokios atsakomybės dėl vartotojų susitarimų vykdymo, taisyklių pažeidimo ir pan.

6.    “BananaCar” neprisiima jokios atsakomybės, jei vartotojas, pažeisdamas taisykles, tinklapį naudoja komercinei veiklai vykdyti.

7.    “BananaCar” nenagrinėja jokių vartotojų pretenzijų dėl kitų vartotojų veiksmų ar neveikimo. Jei turite pastabų ar reikalavimų kitiems vartotojams, turite kreiptis į juos tiesgiogiai, taip pat galite kreipis į ginčų nagrinėjimo institucijas. Savo nepasitenkinimą ar komplimentus kitam vartotojui galite išreikšti reitingavimo bei komentavimo sistemų pagalba, jei tokios galimybės yra įgyvendintos.

8.    Vartotojai sutinka, kad “BananaCar” atsakomybės ribojimai yra pagrįsti, protingi ir būtini bei neprieštarauja dėl tokios apimties atsakomybės galiojimo.

 

1.    Vartotojo teisių apribojimas, sustabdymas ir atėmimas

2.    Vartotojai sutinka, kad “BananaCar” turi teisę bet kuriuo metu, be įspėjimo, savo nuožiūra apriboti vartotojų galimybes naudotis sistema, sustabdyti paskyrų galiojimą arba jas panaikinti.

3.    Informaciją apie taikomus apribojimus galėsite gauti iš sistemos administratoriaus, pateikę užklausą raštu.

4.    “BananaCar” turi teisę imtis priemonių, kad būtų identifikuoti vartotojai (pagal kompiuterio IP adresą bei kitus duomenis), kad išvengti taisyklių pažeidimo bei pakartotinio blokuotų sistemos narių prisijungimo, kuriant kitas paskyras. Tai nėra “BananaCar” įsipareigojimas, o tik teisė.

 

1.    Ginčų sprendimas

2.    Vartotojų ir “BananaCar” santykiai reglamentuojami Lietuvos Respublikos įstatymų.

3.    Bet kokie ginčai, kylantys tarp “BananaCar” ir vartotojų, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, teismuose, pagal “BananaCar” administratoriaus buveinės vietą.

4.    Ginčai, kylantys tarp vartotojų, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

1.    Taisyklių keitimas

2.    „BananaCar“ turi teisę bet kada pakeisti šias taisykles, taip pat Konfidencialumo taisykles, taip pat atlikti bet kokius tinklapio, paieškos sistemų išorinio vaizdo, funkcionalumo ir bet kokius kitus pakeitimus, be vartotojų sutikimo ar išankstinio informavimo.

3.    Taisyklių pakeitimai įsigalioja juos paskelbus tinklapyje. Skelbiant taisykles nurodoma, nuo kurios datos skelbiama taisyklių versija yra galiojanti.

 

1.    Taisyklėse naudojamos sąvokos

2.    „BananaCar“ - UAB „Transporto pasaulis“, juridinio asmens kodas 225470180 , buveinės registracijos adresas Laisvės pr. 88, Vilnius, Lietuvos Respublika, administruojami tinklapiai -www.bananacar.ltwww.bananacar.euwww.bananacar.lvwww.bananacar.eewww.bananacar.pl, (tinklapiai vadinasi “Tinklapiu” arba “Paieškos sistema”).

3.    "Bendra kelionė“ - tai vairuotojo ir keleivio važiavimas (vienos valstybės teritorijoje ar kertant sieną) transporto priemone, kai keleivis kompensuoja vairuotojui dalį kelionės išlaidų, arba susitariama dėl nemokamos kelionės.

4.    "Mokestis“ - Vairuotojo ir Keleivio sutarta pinigų suma, kurią Keleivis moka Vairuotojui turint tikslą padengti konkrečios kelionės išlaidas.

5.    „Vartotojas“ – tai keleivis, vairuotojas arba bet kuris kitas registruotas ar neregistruotas sistemos vartotojas, pradėjęs naudotis paieškos sistema ar kitomis paslaugomis „BananaCar“ tinklapyje.

6.    „Vairuotojas“ - vartotojas, kuris siūlo Keleiviui vietą savo transporto priemonėje konkrečiam maršrutui, nustatytu laiku.

7.    „Keleivis“ - vartotojas, priėmęs Vairuotojo pasiūlymą važiuoti kartu nustatytu jo pasirinktu maršrutu ir nustatytu laiku, ar ketinantis tokį pasiūlymą priimti.

8.    “Paskyra“ - tai paskyra, susikurta vartotojo tam, kad jis galėtų naudotis Tinklapio paslaugomis.